تحقیق درباره شرح خدمات مهندس عمران براي نظارت بر اجراي ساختمان

مطالب دیگر:
دانلودکارآموزی شرکت كویر گرافیك پارسدانلودکارآموزی شرکت مخابرات نیشابوردانلودکارآموزی شرکت نولیدی نرم افزار پارس 63 صدانلودکارآموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 27 صدانلودکارآموزی شرکت کامپیوتری - شرکت کامپیوتری یکتا - 14 صدانلودکارآموزی شیمی 222دانلودکارآموزی شیمی کاربردی - آب و فاضلاب منطقه گرگان 58 صدانلودکارآموزی صنایع شیمیایی - شركت كشت و صنعت گرگان (یك و یك ) سیستم سردخانه و تصفیه‌خانه 83 صدانلودکارآموزی صنایع غذایی - كارخانه روغن كشی كشت و صنعت شمال 86 صدانلودکارآموزی طراحی و برنامه نویسی کامپیوتری 37 صدانلودکارآموزی طراحی پیمایشهای لرزه‌ای سه بعدی (3D) 48 صدانلودکارآموزی طراحی صفحات وب 97 صدانلودکارآموزی عمران - مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) 57 صدانلودکارآموزی عمران - گرگان 38 صدانلودکارآموزی عمران 61 صدانلودکارآموزی عمران احداث پارکینگ طبقاتی 50 صدانلودکارآموزی عمران برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت 21 صدانلودکارآموزی عمران مجتمع پزشكان 33 صدانلودکارآموزی قالبگیری 43صدانلودکارآموزی قسمتهای مختلف خطوط در حال كار مترو در تهران 128 ص
تحقیق,شرح خدمات مهندس عمران,نظارت بر اجراي ساختمان|30006086|unk
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان تحقیق درباره شرح خدمات مهندس عمران براي نظارت بر اجراي ساختمانآماده دریافت می باشد .

این محصول درقالب ورد(WORD) و قابل ویرایش در 44 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

شرح خدمات مهندس عمران براي نظارت بر اجراي ساختمان

مرحله اول

الف : تصوير( فتوكپي ) كليه مدارك رسمي ناظر بر احداث ساختمان ( صادره توسط شهرداري منطقه ذيربط ) شامل : مقررات ، تذكرات و “ دستور تهيه نقشه “ ، در محوطه مورد نظر مالك براي احداث ساختمان .

ب : نقشه هاي اجرايي معماري ، سازه و حسب مورد ( بر اساس مقررات ذيربط ) نقشه هاي اجرايي تأسيسات ، مكانيكي و تأسيسات برقي

ج : ساير مدارك و گزارشها و نقشه هايي كه عنداللزوم بـراي تهيه نقشه هاي اجرائي ( موضوع بند ب ) مورد استفاده قرار گرفته اند .

از قبيل : نقشه هاي مربوط به نقشه برداري محوطه ، گزارش هاي آزمايش مكانيك خاك و موارد مشابه .

2-1- بازديد محلي و كسب اطلاعات از وضعيت و موقعيت محوطه ( زمين ) اجراي طرح از لحاظ : محدوده ، همسايگي ، وسعت ، شيب عمومي ، عوارض طبيعي مشهود ، آثار زيست محيطي ، مستحدثات و تأسيسات موجود در زمين نظاير آن .

3-1- بررسي كامل نقشه هاي اجرائي سازه ، به منظور رفع ابهامات و تعيين قابليت اجرا به شرح ذيل :

الف : انطباق نقشه ها با مقررات و ضوابت عمومي ناظر بر احداث ساختمان در منطقه شهرداري ذيربط و همچنين مقررات و ضوابط خاص منعكس در “ دستور تهيه نقشه “ براي احداث ساختمان در محوطه مورد نظر .

ب: كفايت اطلاعات منعكس در نقشه هاي اجرايي براي احداث سازه ساختمان و به طبع براي نظارت بر حسن اجراي ساختمان بر اساس موارد مندرج در شرح هاي خدمات ذيربط.

ج: هماهنگي ضروري و انطباق نقشه هاي اجرايي معماري ، سازه و حسب مورد تأسيسات برقي با همديگر

تبصره )1(- در صورت عدم تطابق نقشه هاي اجرايي يا عدم كفايت اطلاعات ضروري موضوع بند 3-1- ، مهندس ناظر نقشه هاي ذيربط را همراه با گزارش توجيهي فني به مهندس معمار جهت انجام هماهنگي لازم ارائه مي نمايد تا توسط صاحب كار براي تكميل به مهندس تهيه كننده نقشه هاي مزبور ارجاع گردد . بعد از تكميل نقشه ها توسط مهندس مربوط ، بر اساس موارد منعكس در بند 3-1- ، نقشه هاي ذيربط توسط مهندس ناظر مجدداً مورد بررسي و باز بيني قرار خواهد گرفت .

تبصره )2(- مسئوليت تكميل و رفع نواقص نقشه هاي اجرايي در هر شرايطي به عهده مهندسان تهيه كننده نقشه ها و يا مهندسان ديگر با تخصص و صلاحيت مشابه خواهد بود .

4-1- همكاري در تنظيم برنامه نظارت بر احداث ساختمان با مهندس ناظر معماري بر اساس ملاحظات فني منعكس در نقشه هاي اجرايي معماري و ( حسب مورد ) نقشه هاي اجرايي تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي در ارتباط با مراحل اصلي تنظيم گزارش هاي نظارت براي شهرداري .

5-1- تأييد نقشه هاي اجرايي و اعلام آمادگي براي نظارت بر احداث ساختمان با هماهنگي مهندس ناظر معمار .

الف : تأييد نقشه هاي اجرايي سازه و اعلام آن به مراجع ذيربط با هماهنگي مهندس ناظر معمار .

تبصره : مسئوليت مهندس ناظر در تأييد نقشه هاي اجرايي محدود به مواد منعكس در بند 3-1و نهايتاً موارد قابل تشخيص از طريق اطلاعات منعكس بر نقشه هاي ذيربط خواهد بود . به تبع اين تأييد رافع مسئوليت مهندسان تهيه كننده نقشه هاي مزبور نخواهد بود .

ب : اعلام آمادگي بر نظارت بر احداث ساختمان مورد نظر و پي گيري مراتب اداري مربوط به ارائه “ برگه نظارت “ و امضاء اوراق ضروري بر اساس ترتيبات و مقررات ذيربط با هماهنگي مهندس ناظر معمار .

مرحله دوم

1-2- تهيه دستور العمل ها و نظارت عمليات تخريب و گود برداري بر اساس درخواست مهندس ناظر معماري .

1-1-2- بررسي وضعيت ساختمان هاي موجود از لحاظ پايداري سازه و زمين زير پي و ساير موارد لازم الرعايه از نظر ايمني در حين تخريب و تنظيم دستورالعمل هاي ضروري .

2-1-2- بررسي وضعيت محوطه ( زمين ) موجود و ساختمان هاي اطراف محوطه از لحاظ پايداري سازه و زمين زير پي و ساير موارد لازم الرعايه از نظر ايمني در حين و بعد از خاكبرداري و تنظيم دستور العمل هاي ضروري .

تبصره )1(- در موارد ضروري به تشخيص مهندس ناظر عمران و باهماهنگي مهندس ناظر معمار و به هزينه صاحب صاحب كار آزمايش هاي ضروري و يا طراحي نحوه گود برداري و تنظيم دستوالعمل هاي ضروري به مهندسان با تخصص ذيربط و ذيصلاح واگذار خواهد شد .

تبصره )2(- در موارد ضروري به تشخيص مهندس ناظر سازه لزوم بررسي موارد مربوط به تخريب يا گودبرداري در ارتباط با تأسيسات شهري موجود در محوطه ( زمين ) احداث ساختمان و يا در محدوده مؤثر را به اطلاع مهندس ناظر معمار رسانده و با همكاري ساير مهندسان ناظر ( تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي ) نكات لازم الرعايه از نظر ايمني در ارتباط با تأسيسات شهري را به دستوالعمل هاي تخريب و گودبرداري اضافه خواهد نمود .

3-1-2- تنظيم دستوالعمل ها تخريب و گودبرداري ( حسب مورد ) و همچين ملاحظات لازم الرعايه از نظر ايمني فني در تنظيم فعاليت هاي كارگاهي و ارائه آن به مهندس ناظر معمار براي تنظيم مجوز شروع عمليات ساختماني .

تبصره : دستوالعمل هاي مندرج در بندهاي 1-1-2 و 2-1-2 حسب مورد ، در صورت نياز به تخريب يا گودبرداري براي احداث ساختمان تنظيم خواهد شد .

4-1-2- حضور در مواقع ضروري در محوطه ، حسب اعلام مهندس ناظر معمار و برنامه تخريب و گودبرداري براي نظارت مداوم بر عمليات تخريب و گودبرداري و صدور دستوالعمل هاي موارد ضروري .