بررسی انواع سرقت های تعزیری

بررسی انواع سرقت های تعزیری,سرقت های تعزیری,تعزیری|30006078|unk
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی انواع سرقت های تعزیریآماده دریافت می باشد .

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1 سارق باید بالغ باشد .
2 سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3 سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4 سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5 سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6 سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7 مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8 مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "